Рамана Махариши

Шри Рамана Махариши се ражда на 30 декември 1879. Рожденото му име е Венкатараман. Ражда се в религиозно Брахминско семеиство и посещава мисионерско училище, където научава малко английски. Напускане на дома На 29 август 1896, Венкатараман напуска дома си в … Continue reading