Карма йога може да се определи като йога на действието. За да се превърне едно действие в карма йога трябва да се изпълнят три условия:

1. Това действие да се извършва с пълно осъзнаване

2. Да няма привързаност към резултатите от действието

3. Да се извършва по възможно най-добрия начин