Бхакти йога най-често се определя, като йогата на преданата отдаденост и любовта към висшата реалност или божественото в каквато и да била форма. Друго често срещано определение за бхакти е канализиране на емоциите. В тези две определения няма съществено различие, защото, за да има пълна и предана отдаденост, емоциите трябва да са напълно канализирани към обекта на отдаденост.

Обикновено нашите емоции са разпилени в най-различни посоки. Процесът на бхакти йога е насочването и канализирането на всички тези емоции в една посока. В бхакти йога не е важно, какъв е обектът към, който насочваме емоциите си. Може да бъде предана отдаденост към висшата реалност, върховното, Бог, Брахман, Аллах или всяко друго име, с което определяме това, което всъщност е неизразимо. Може да бъде отдаденост към Христос, Буда, Рама, Кришна, Мохамед, Махавира, Ахура Мазда, Шива, Вишну, Шакти, Кали, Дурга и т.н. Всяка форма или име, което асоциираме с върховното може да се използва. Може да е светец от миналото или настоящето, както и личният гуру. Специфичната форма не е важна, отдадеността, която ние чувстваме е това, което е от значение.

Бхакти лесно може да бъде окачествена, като сляпа вяра в дадена догма и за съжаление в много случаи тя се превръща в точно това. В миналото, както и в наши дни процесът на бхакти остава често неразбран. Това води до фанатизъм и липса на толерантност. Разбира се бхакти не е това. Бхакти не е нещо, което днешният интелектуален ум би приел лесно, но бхакти йога е невероятно мощен метод, който може да ни помогне да хармонизиране живота си, да достигнем по-дълбоко знание и да се издигнем до по-висшите нива на съзнание.

Много йоги са стигнали до бхакти. За някой от тях бхакти е бил основният път, а други стигат до бхакти като резултат от следване на други йога пътеки. Трудно е да си представим, че всички те са били заблудени, защото това са хора, които са били смятани за мъдри. И ако мъдростта може да доведе до бхакти или бхакти може да доведе до мъдрост то става ясно, че има нещо в бхакти, което може и да не се забелязва на пръв поглед. Тези велики йоги дават ясно да се разбере до какво води пътят на бхакти: толерантност, мир, разбиране, любов към хората и т.н.
Думата бхакти идва от корена бхаджа който значи „обожавам“, „служа“, „обичам“, „отдаден съм“. Думата бхакта идва от същия корен и означава „човек, който практикува бхакти йога, който чувства предана отдаденост“.

Бхакти йога означава както пътят, така и крайното преживяване. Човек може да следва пътя на бхакти йога, но все още да няма интензивното изживяване на бхакти. От друга страна човек може да стигне до това изживяване дори и без формално да се счита за следващ пътя на бхакти йога.

Ако някой има естествена наклонност към отдаденост, той може да следва пътя на бхакти йога. Това означава интензивно насочване към обекта на отдаденост. Това в крайна сметка довежда до трансцедентално интензивно изживяване на бхакти, което води до трансцедентално знание и преживяване.

Ако пък човек не е с естествена наклонност към отдаденост, тогава може да се следват други пътища в йога. Тези пътища в крайна сметка ще доведат до духовно изживяване, което пък ще доведе до бхакти.