Случки от живота на Хазрат Инаят Кхан

Това са няколко случки от живота на суфи учителя Хазрат Инаят Кхан Държавен служител попитал Муршид, „Ти какво правиш в западния свят?“ Муршид отговорил, „Работя.“ Той отново попитал, „Работиш за какво, за пари?“ Муршид казал, „Не, работя за Бог.“ „Материално … Continue reading