HomeУроци по киртанШивая Парамешварая

Comments

Шивая Парамешварая — 3 Comments

  • Не се сещам за кой точно киртан говориш, но всеки киртан може да се запише.

 1. Силата на звука
  Atma Jyoti Oct 14 08:55AM -0700

  [image: Gurudev Swami Sivananda]

  Колкото е по-фин един елемент, толкова е по-мощен. Водата е по-силна от
  земята, защото е по-фина. Водата отнася земята. Огънят е по-силен от
  водата, защото е по-фин от нея. Огънят пресушава водата. Въздухът е
  по-мощен от огъня, защото е по-фин от огъня. Въздухът издухва огъня.
  *Акаша*(пространството) е по-мощен от въздуха. Въздухът се намира в
  *акаша*. *Акаш**а* е поддръжка за въздуха. Въздухът е породен от *акаша*,
  огънят е породен от въздуха, водата е родена от огъня, земята е родена от
  водата. По време на космическото разпадане земята се разтваря във водата,
  водата в огъня, огъня във въздуха, и въздуха в *акаша*.

  Бариерата която отделя човек от върховната душа е ума. Петте фини елемента
  – земя, вода, огън, въздух, етер, които образуват тялото на
  *antahkarana*(психиката), са петте крадци, които са плячкосали
  скъпоценния камък на
  *atman*. *Акаша* е водачът. Ако вие контролирате *акаша* като подчините
  водача, другите четири елемента или крадци ще дойдат под ваш контрол. Ако
  контролирате петте елемента вие ще контролирате ума лесно. Функцията на *
  акаша* е звука. Затова *киртан* помага на последователя да контролира ума
  лесно и така да достигне божествено съзнание.

  Звукът съществува в четири основни състояния: плътно, звук който може да се
  чува – с максимум разграничаване; фин, по-ефирен звук – недоловим за
  човешкото ухо; още по-фин и по-безплътен; звук в потенциално състояние –
  недиференциран, първичния субстрат на всички звуци, източникът на вселената.

  Умът се пречиства чрез постоянен *киртан* (пеене). Той се изпълва с добри и
  чисти мисли. Ежедневният *киртан* усилва добрите *самскари* (навици). Умът
  на човек който тренира себе си да мисли с добри, свети мисли, развива
  тенденцията да размишлява с хубави мисли. Неговият характер се оформя и
  трансформира чрез постоянни добри мисли.

  Онзи който поддържа мисли на божественост се трансформира действително в
  самата божественост. Неговата *bhava* (склонност) се пречиства и става
  божествена. Това е *samadhi*. Това е плода на *киртан* или
  *upasana*(обожанието).

  * *

  Мои скъпи приятели, правите *sankirtan* ежедневно. Разпръсквайте *sankirtan
  bhakti* надлъж и нашир. Развийте *vishvaprem* (космическа любов) чрез *
  sankirtan*. Осъществете вашето* **sat-chit-ananda* състояние!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>