Случки от живота на Хазрат Инаят Кхан

Това са няколко случки от живота на суфи учителя Хазрат Инаят Кхан

Държавен служител попитал Муршид, „Ти какво правиш в западния свят?“ Муршид отговорил, „Работя.“ Той отново попитал, „Работиш за какво, за пари?“ Муршид казал, „Не, работя за Бог.“ „Материално изгодна ли е работата ти?“ попитал служителят. Муршид казал, „Ако мислех за материалната изгода щях да избера нещо друго да върша в живота.“ Служителят казал шеговито, „Да, твоята заплата ще бъде изплатена в отвъдното.“ Муршид отговорил, „Не, аз не работя за отплата, нито сега, нито в отвъдното. Работя заради самата работа.“ „Нямаш ли семейство?“ попитал служителят. „Да, имам голямо семейство.“ казал Муршид. „Какво ще се случи с тях, когато напуснеш този свят?“ попитал служителят. Муршид отговорил, „Извинете ме господине, но ще ми кажете ли какво ще се случи с вашето семейство, когато напуснете този свят?“ Той казал, „Моето семейство ще получава пенсия от правителството.“ „Също така и моето семейство ще получава от това велико правителство в служене, на което моят живот е бил посветен.“

Една жена дошла при Муршид и му казала, „Виж сега Муршид, искам да разговарям с теб по една важна тема, защото става въпрос за вяра. Сега, аз вярвам, че Исус Христос е Синът Божи и нашият Спасител и че неговата религия трябва да бъде преподавана на хората, а чувам, че ти смяташ всички пророци за равни. Това не мога да разбера.“ Муршид отговорил, „Никога не съм казвал, че всички пророци са равни. Казвам само, че аз не се чувствам достоен да ги съдя, следвайки думите на Христос: Не съдете. Така че аз просто се покланям скромно пред всички.“

Един човек казал на Муршид, „Чух ги да говорят лоши неща за теб.“ „Така ли?“ казал той. „А чу ли някой да казва нещо хубаво за мен?“ „Да“ отговорил човекът. „Това са светлината и сянката в картината на живота, които правят тази картина пълна“ казал Муршид.

Един човек виждайки пръстен на пръста на Муршид го попитал, „Какво е мистичното послание, което твоят пръстен носи?“ „Пръстенът казва, че тези чиито сърца не са отворени за все-разкриващия живот около тях, търсят мистика в мен.“

„Муршид, ти добре ни обясни как Суфизмът е едно с всички религии. Сега моля те кажи ни, каква е разликата между Суфизма и другите религии.“ Муршид казал, „Разликата е, че Суфизмът отхвърля всички разлики.“

Comments are closed.